Saturday, 20 May 2023

Chính sách Quyền riêng tư

Chào mừng bạn đến với ứng dụng của chúng tôi! Tại đây, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của bạn. Hãy đọc chính sách quyền riêng tư này để hiểu rõ về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin của bạn.


1. Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cá nhân, bao gồm tên, địa chỉ email và thông tin hồ sơ, để cung cấp các dịch vụ và trải nghiệm tốt hơn cho bạn. Chúng tôi cam kết rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo mật và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.


2. Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp các dịch vụ và chức năng trong ứng dụng của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin về các cập nhật và sự kiện liên quan đến ứng dụng, và cải thiện trải nghiệm của bạn. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào.


3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ không đáng. Chúng tôi cam kết duy trì mức độ bảo mật cao nhất cho thông tin của bạn.


4. Quyền lựa chọn và truy cập thông tin

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin bất kỳ lúc nào. Hãy liên hệ với chúng tôi để thực hiện các yêu cầu này.


5. Thay đổi chính sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian


0 comments:

Post a Comment